หมวดหมู่
minebeauty

เมนู

Rejuran

ทำความรู้จักและศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจทำ รีจูรัน ทำความรู้จักและศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจทำ รีจูรัน

รีจูรัน คือ การฟื้นฟูผิวด้วยพอลินิวคลีโอไทด์ ที่เป็นชิ้นส่วน DNA จากปลาแซลมอน เพื่อช่วยซ่อมแซมผิวในระดับลึก