หมวดหมู่
minebeauty

เมนู

อาการโรคซึมเศร้าระยะแรก

9 อาการโรคซึมเศร้า โรคที่ไม่มีใครอยากเป็นแต่สามารถรักษาให้หายได้ 9 อาการโรคซึมเศร้า โรคที่ไม่มีใครอยากเป็นแต่สามารถรักษาให้หายได้

โรคซึมเศร้า เป็นอาการผิดปกติของอารมณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมเศร้าหมองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง