หมวดหมู่
minebeauty

เมนู

เสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน วัน คน พิการ สากล

เสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤศจิกายน  วัน คน พิการ สากล

องค์การสหประชาชาติ ได้มีการลงมติว่า รับแผนปฏิบัติการโลก เรื่องคนพิการ ประกอบไปด้วยนโยบาย และมาตรการในการดำเนินงานทางด้านต่าง ๆ ส่งเสริมให้เข้าใจเกี่ยวกับคนพิการมากยิ่งขึ้น การให้โอกาสสำหรับคนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมสังคมอย่างเสมอภาค ทางองค์การสหประชาชาติได้มีการเชิญชวนให้ประเทศที่เป็นสมาชิกร่วมจัดกิจกรรมขึ้นให้เป็นประโยชน์ต่อคนพิการ ส่วนของประเทศไทย วัน คน พิการ สากล ตรงกับวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 พฤศจิกายน ทุก ๆ ปี ซึ่งทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย  ได้กำหนดจัด วัน คน พิการ ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้กับคนพิการได้สังสรรค์  และแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ และได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ ๆ เกี่ยวกับการรักษาฟื้นฟูและป้องกัน พร้อมทั้งมีไลฟ์สไตล์ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ทำให้มีการจัด วันคนพิการแห่งชาติ ขึ้นมา ส่วนวันคนพิการสากลจะมีความสำคัญอย่างไร มีกิจกรรมอะไรบ้าง minebeauty ได้รวบรวมข้อมูลไว้ให้เพิ่มเติมแล้ว ดังต่อไปนี้

กิจกรรมของ วัน คน พิการ สากล

กิจกรรมวัน คน พิการ สากลแห่งชาติ เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษประจังหวัด ร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาทางด้านสังคมและมั่นคงของมนุษย์ มีการเสนอชื่อคนพิการที่มีความโดดเด่น เพื่อรับการพิจารณาเป็นคนพิการตัวอย่างแห่งปี จะนำคนพิการดีเด่นไปรับโล่เกียรติคุณ และมีเงินรางวัลให้จากพระบรมวงศาสุวงศ์ ในวันคนพิการประจำปี  ซึ่งงานนี้ได้จัดโดยทางสภาพสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย โดยคนพิการและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้

นักเขียนพิการทางสมอง คว้ารางวัลวรรณกรรมประเทศเนปาล

วัน คน พิการ เป็นสำคัญอีกวันหนึ่ง  สำรับคนพิการทางด้านสมองตั้งแต่กำเนิด ฌามัค รุมารี จิไมร์ เป็นอุปสรรคของการเริ่มต้นในการเรียนรู้ แต่หลังจากที่ได้เรียนรู้เพื่อที่จะเอาชนะอุปสรรคที่เข้ามา กับการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ ทำให้แวดวงวรรณกรรมได้มีนักเขียนทางด้านฝ่าเท้าที่มีอายุ 30 ประดับวงการ พร้อมกับมีของขวัญแห่งความวิริยะ รางวัลอันทรงเกียรติทางด้านวรรณกรรม เปปาล ที่มีชื่อว่า  The Madan Purakar Prize

ประเภทของคนพิการ

  1. พิการทางการได้ยิน การได้ยิน เด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี ลักษณะพิการ คือ หูตึงปานกลาง หูตึงมาก หูตึงรุนแรง  หรือหูหนวก จนไม่ได้ยิน  ระดับความผิดปกติ 2 ถึง 5 เด็กที่อายุเกิน 7 ปี ถึงผู้ใหญ่ จะมีลักษณะพิการ ผิดปกติ หูตึงมาก หูหนวก และหูตึงรุนแรง  แต่ความดัง 55 เดซิเบลขึ้นไป อยู่ในระดับผิดปกติ 2 ถึง 5 ในการสื่อสาร
  2. พิการทางด้านสติปัญญาในการเรียนรู้ พิการทางด้านสติปัญญา ลักษณะความพิการ คือ คนที่มีความผิดปกติ บกพร่องทางด้านสติปัญญาหรือสมอง จนทำให้ไม่สามารถเรียนรู้วิธีการศึกษาปกติได้ พิการซ้ำซ้อน จะมีความพิการมากกว่า 1 ลักษณะขึ้นไปนั่นเอง
  3. พิการทางการมองเห็น คนที่มีสายตาที่ดีกว่า เมื่อได้ใช้แว่นสายตาแบบธรรมดา แล้วยังมองเห็นได้น้อย 6/18 หรือ 20/70 จนไม่เห็นแสงสว่าง หรือเลนส์สายตาที่แคบกว่า 30 องศา
  4. พิการทางกาย หรือการเคลื่อนไหว มีลักษณะพิการ คนที่ผิดปกติหรือบกพร่องร่างกายที่เห็นได้ชัด และคนที่สูญเสียความสามารถการเคลื่อนไหว ทำให้ใช้ชีวิตประจำวันได้ระดับผิดปกติ 3ถึง 5
  5. พิการทางด้านจิตใจ พิการทางด้านจิตใจ มีลักษระพิการ คนที่มีความผิดปกติ สมองส่วนรับรู้ ความคิด อารมณ์ ที่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมที่จำเป็นในการดูแลตัวเอง หรืออยู่ร่วมกับคนอื่นได้

ดังนั้นจึงได้มีการจัดวัน คน พิการ สากลวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ทุก ๆ ปี ให้คนพิการ และคนทั่วไปได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่ง วัน คน พิการ เป็นวันที่คนไทยให้ความสำคัญอย่างมาก ซึ่ง วันคนพิการแห่งชาติ ที่ได้กำหนดขึ้นมาให้คนพิการได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นได้นั่นเอง

 

บทความน่าสนใจ

นวดอโรม่า (Aroma Massage) คือ ศาสตร์การนวดอีกแขนงหนึ่งที่มุ่งเน้นการใช้น้ำมันหอมระเหย เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญประกอบการนวด

โรคซึมเศร้า เป็นอาการผิดปกติของอารมณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมเศร้าหมองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แฮม เป็นชิ้นเนื้อสัตว์จากต้นขาหลังของสัตว์บางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุกร แฮมส่วนใหญ่ผ่านการถนอมอาหารและสามารถรับประทานได้ทั้งแบบสุกและดิบ

อาร์ติโชค เป็นพืชเมืองหนาว มีถิ่นกำเนิดในยุโรปเขตเมดิเตอร์เรเนียน มีสรรพคุณทางยา สามารถบริโภคสดหรือปรุงเป็นอาหาร

ชุดเดรส เป็นเสื้อผ้าที่ผู้หญิงหรือเด็กหญิงมักสวมใส่ ซึ่งเป็นเสื้อผ้าชิ้นเดียวที่มีกระโปรงยาวเท่าใดก็ได้ และสามารถเป็นทางการหรือลำลองก็ได้