หมวดหมู่
minebeauty

เมนู

10 ธันวาคม วัน รัฐธรรมนูญ เฉลยประวัติความเป็นมาและความสำคัญที่ทุกคนต้องรู้!

10 ธันวาคม วัน รัฐธรรมนูญ เฉลยประวัติความเป็นมาและความสำคัญที่ทุกคนต้องรู้!

วันรัฐธรรมนูญ ถือได้ว่า เป็นวันที่จัดขึ้นมาเพื่อเป็นการรำลึกถึง รัฐธรรมนูญ ฉบับถาวรแรกของไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 7 ได้พระราชทาน วันรัฐธรรมนูญให้กับประชาชน ในวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ถือได้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งทางด้านประวัติศาสตร์ไทยและการเมืองไทย คนไทยควรมีไลฟ์สไตล์ตระหนักและให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ส่วนวันสำคัญวันนี้จะมีความสำคัญอย่างไรบ้างนั้น วันนี้ เว็บผู้หญิง minebeauty มีข้อมูลมาให้ทุกท่านได้ศึกษาเพิ่มเติมกันด้วยค่ะ

ความหมายของวันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญ หมายถึง กฎหมายสูงสุด เป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางด้านบริหารและการปกครองการเมือง โดยกฎหมายใดที่ขัดต่อทางรัฐธรรมนูญ ก็จะมีผลเป็นโมฆะและมีการบังคับใช้ไม่ได้

กำเนิด รัฐธรรมนูญ

ทางสังคมไทยได้มีการพัฒนาการทางการเมืองที่มีความซับซ้อนเกิดขึ้น รัฐธรรมนูญได้กลายเป็นประดิษฐ์กรรมมนุษย์ที่ใช้รองรับบทต่าง ๆ ทางด้านสังคม แต่เดิมที่คำว่า รัฐธรรมนูญ หมายถึง หลักการที่มีความหมายกว้างและไม่เป็นลายลักษณ์อักษณ แต่จะเป็นหลักการและธรรมเนียมที่ได้ปฏิบัติต่อกันมานาน จนมาในปี 1758 พระเจ้าจอห์นที่ 5 ได้ถูกขุนนางบังคับให้ลงนาม มหากฎบัตรแมกนา คาร์ตา เพื่อเป็นการประกันสิทธิเสรีภาพให้แก่ประชาชน และลดพระราชอำนาจลง กลายเป็นจุดกำเนิดทางด้านของรัฐธรรมนูญในฉบับแรกของโลก ส่งผลทำให้ประเทศอังกฤษกลายเป็นประเทศแรกที่ได้ใช้ระบบปกครองประชาธิปไตย โดยทางพระมหากษัตริย์ที่อยู่ในภายใต้กฎหมายรัฐธรรมนูญ ซึ่งเป็นต้นแบบให้กับหลายประเทศนั่นเอง

ประวัติวันรัฐธรรมนูญ และวันรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย

หลังทางคณะราษฎรได้มีการอภิวัฒน์สยาม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เพื่อเปลี่ยนแปลงในการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติธรรมนูญในการปกครองแผ่นดินไทย ในพุทธศักราช 2475 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2475 ถือได้ว่าเป็นวันรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวของประเทศไทย

ต่อมาวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ทรงได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งชาติในอาณาจักรสยาม 2475 ให้เป็นรัฐธรรมนูญถาวรเป็นฉบับแรกของไทย ที่ทำให้วันรัฐธรรมนูญตรงกับวันที่ 10 ธันวาคม ทุก ๆ ปี ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการปกครอง ประเทศไทยก็ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 20 ฉบับ โดยในปัจจุบันนี้ คือ รัฐธรรมนูญแห่งชานอาณาจักรไทย ในช่วงพุทธศักราช 2560

ความสำคัญของวันรัฐธรรมนูญ

วันรัฐธรรมนูญมีขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญในฉบับถาวร ฉบับแรกของประเทศไทย ยังมีจุดประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญรัฐธรรมนูญ ที่มีส่วนช่วยการวางกรอบในเรื่องการปกครองและการสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเมืองไทยดังนี้

  • สถาปนาอำนาจรัฐ ที่แสดงถึงในการดำรงชีวิตของรัฐ ที่เป็นเอกราชไม่ขึ้นกับใครเลย
  • สร้างรัฐบาลให้มีความเสถียรภาพ ด้วยการระบุหน้าที่ของการปกครอง และการกำหนดบทบามการทำงานทางสถาบันการเมือง
  • รับรองความชอบธรรมระบอบการเมือง รัฐได้มีรัฐธรรมนูญได้รับความชอบธรรม เมื่อได้เข้าร่วมประชาคมนานาชาติ

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สัญลักษณ์ของประเทศไทย

วงเวียนระหว่างทางถนนราชดำเนินกลางและถนนดินสอ  เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ที่มีลักษณะเป็นรูปหล่อลอยตัวบริเวณตรงกลางอนุสาวรีย์ ทรงรายรองไปด้วย 4 ทิศ สร้างขึ้นในช่วงสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม  นายกรัฐมนตรี เปิดอานุสาวรีย์เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2483 เพื่อเป็นการรำลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย

อนุสาวรีย์กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งประชาธิปไตยที่เรามักจะนึกถึงในวันสำคัญอย่าง วันรัฐธรรมนูญ ที่ถูกใช้ให้เป็นสถานที่สำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของการเคลื่อนไหวทางการเมืองประเทศไทย นอกจากนี้แล้วถือได้ว่าเป็นหลักกิโลเมตร ซึ่งเป็นศูนย์กลางกรุงเทพมหานครนั่นเอง

กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญของประเทศไทย

วันรัฐธรรมนูญทุก ๆ ปี เป็นวันหยุดราชการ จะมีพิธีการวางพวงมาลาถวายสักการะ ที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณอาคารรัฐสภาพ ทางหน่วยงานและประชานได้ประดับธงชาติไว้ที่บริเวณอาคาร ส่วนโรงเรียีนได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย เพื่อให้เด็ก ๆ  ได้เห็นความสำคัญของวันรัฐธรรมนูญของไทย

และนี่ก็ถือได้ว่าเป็นประวัติความเป็นมาของ วันรัฐธรรมนูญ ที่คนไทยแต่ละคนก็คงรู้จักกันดีกับกิจกรรมในวัน รัฐธรรมนูญ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม คนไทยแต่ละคนให้ความสำคัญกับวันนี้อย่างมาก ทำให้ประชาชนคนไทยต่างก็รำลึกถึงและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นมาให้คนไทยได้เข้าร่วมกัน

 

แหล่งที่มาของภาพ : https://www.thairath.co.th

 

บทความน่าสนใจ

นวดอโรม่า (Aroma Massage) คือ ศาสตร์การนวดอีกแขนงหนึ่งที่มุ่งเน้นการใช้น้ำมันหอมระเหย เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญประกอบการนวด

โรคซึมเศร้า เป็นอาการผิดปกติของอารมณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมเศร้าหมองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แฮม เป็นชิ้นเนื้อสัตว์จากต้นขาหลังของสัตว์บางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุกร แฮมส่วนใหญ่ผ่านการถนอมอาหารและสามารถรับประทานได้ทั้งแบบสุกและดิบ

อาร์ติโชค เป็นพืชเมืองหนาว มีถิ่นกำเนิดในยุโรปเขตเมดิเตอร์เรเนียน มีสรรพคุณทางยา สามารถบริโภคสดหรือปรุงเป็นอาหาร

ชุดเดรส เป็นเสื้อผ้าที่ผู้หญิงหรือเด็กหญิงมักสวมใส่ ซึ่งเป็นเสื้อผ้าชิ้นเดียวที่มีกระโปรงยาวเท่าใดก็ได้ และสามารถเป็นทางการหรือลำลองก็ได้