หมวดหมู่
minebeauty

เมนู

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 กษัตริย์ไทยที่ครองราชย์นานที่สุด

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 กษัตริย์ไทยที่ครองราชย์นานที่สุด

วันที่ 13 ตุลาคม ทุก ๆ ปี เป็น วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ไทยในรัชกาลที่ 9 ขึ้นครองราชย์ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2489 จน รัชกาลที่ 9 สวรรคต ในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สิริพระชนมพรรษา 88 ปี 302 วัน ที่ได้ขึ้นครองราชย์นานที่สุดของประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พระองค์ทรงพระราชกรณียกิจไว้มากมาย เพื่อให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยจะแบ่งออกเป็น 6 หัวข้อหลัก ๆ ด้วยกัน ซึ่ง minebeauty ได้รวบรวมข้อมูลมาไว้ให้ทั้งหมดแล้ว ดังต่อไปนี้

1. ทางด้านการพัฒนาชนบท

รัชกาลที่ 9 ได้ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเสด็จเยี่ยมราษฎรในทุกภูมิภาพของประเทศ ตั้งแต่ 2497 โดยเฉพาะในแทบชนบท เพื่อเยี่ยมเยียนและถามข้อมูลเรื่องความเป็นอยู่ นอกจากนี้แล้วพระองคทรงได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ทำให้ทรงทราบปัญหาของราษฎร หลังจากนั้นพระองค์ทรงคิดค้นแนวทางพระราชดำริ เพื่อที่จะสามารถและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

2. ด้านการศึกษา

รัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดตั้งมูลนิธิอานันทมหิดลขึ้น ในปี 2502 โดยจะมีวัตถุประสงค์ให้ทรงพระทานทุนกับนิสิตนักศึกษาที่ได้ผลการเรียนดี ทำให้เขาได้มีโอกาสไปเรียน

3. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการมาจากพระราชดำริซึ่ง เป็นโครงการที่ได้จัดตั้งขึ้นจากพระดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแก้ไขปัญหาภายในประเทศเฉพาะหน้า และแก้ไขปัญหาระยะยาว โดยได้ทรงเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ 2495 ตลดรัชสมัยที่มีโครงการเนื่องจากมีพระราชดำริทั่งหมด 4,741 โครงการ โดยจะมีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อที่จะประสานงานโครงการเนื่องมากจากพระราชดำริ

4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและวรรณคดี

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย แขนงด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย ประวัติศาสตร์ไทย จิตรกรรม สถาปัตยกรรม นาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะด้านอื่น ๆ อย่างเช่น โปรดเกล้า ให้กรมศิลปากรจัดทำโน้ตเพลงไทยระบบสากลและได้จัดพิมพ์ขึ้น ด้วยพระราชทรัพย์ของพระองค์ โปรดเกล้า ให้อาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้วิจัยหาระดับมาตรฐานของเครื่องดนตรีไทย และสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย

5. ด้านการแพทย์

การเสด็จพระราชดำเนิน รัชกาลที่ 9 ทรงเยี่ยมราษฎรตามสถานที่ต่าง ๆ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้มีคณะแพทย์ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาจากโรงบาลต่าง ๆ ล้วนแล้วเป็นอาสาสมัคร โดยได้เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยเครื่องแพทย์ให้การรักษาพยาบาล นอกจากนี้แล้ว ยังมีโครงการทันตกรรมพระราชทาน เป็นพระราชดำริให้ทันตแพทย์อาสาสมัครเดินทางออกไปช่วยเหลือ ตลอดจนสอนการรักษาอนามัยปากและฟัน โดยที่ไม่คิดมูลค่า นอกจากนี้แล้ว หน่วยแพทย์หลวงก็ยังได้จัดเจ้าหน้าที่เดินทางไปรักษาราษฎรผู้ป่วยตามหมู่บ่านที่อยู่ห่างไกล

6. ด้านการต่างประเทศ

ในช่วงพปี 2502 ถึง ปี 2510 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดินเนินไปเยือนประเทศต่าง ๆ ในทวีปเอเชีย ยุโรป และในอเมริกาเหนือ รวม ๆ ไป 27 ประเทศ เพื่อเป็นการเจริญพระราชไมตรีบรรดามิตรประเทศ ให้มีความสัมพันธ์กัน และเพื่อความปรารถนาดีของปวงชนชาวไทยไปมอบให้กับประชานประเทศต่าง ๆ

ดังนั้น 13 ตุลาคม จึงเป็น วันคล้ายวันสวรรคตรัชกาลที่ 9  ที่ประชาชนไทยต่างก็พูดถึง รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต ทำให้ประชาชนได้นึกถึงจนมาถึงทุกวันนี้  ทำให้ประชาชนคนไทยต่างก็พูดถึงพระองค์ท่าน เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระองค์ท่านทรงงานหนัก เพื่อให้ประชาชนคนไทยมี ไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิตที่อยู่ดีกินดีมากยิ่งขึ้น

แหล่งที่มาของภาพ : https://www.samyan-mitrtown.com/

 

บทความน่าสนใจ

กาแฟ ชาเขียว หากอยากได้คาเฟอีน อะไรดีต่อสุขภาพมากกว่ากัน อ่านบทความสุขภาพ ความงาม แฟชั่น เครื่องสำอาง ท่องเที่ยว มีครบที่เว็บผู้หญิง minebeauty

หมวก แฟชั่น 7 สไตล์ หมวกแฟชั่น สวมใส่ท่องเที่ยวช่วยเสริมลุคให้ดูดีแบบปัง ๆ อ่านบทความแฟชั่น ความงาม ไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยว อ่านได้ทุกวันที่เว็บ minebeauty

10 อาการเสี่ยง สุนัขเป็นโรคซึมเศร้า พร้อมสัญญาณอันตราย หมาเป็นโรคซึมเศร้า รู้เร็ว รักษาได้ทัน อ่านบทความใหม่ได้ทุกวันที่ เว็บผู้หญิง minebeauty

5 น้ำมันธรรมชาติ เป็น น้ำมันจากธรรมชาติ ที่ชาวญี่ปุ่นใช้บำรุงผิวพรรณให้มีสุขภาพดี อ่านบทความแฟชั่น สุขภาพ ท่องเที่ยว ไลฟ์สไตล์ อ่านได้ทุกวันที่ minebeauty

5 เคล็ดลับ วิธีดูแล ผมดัด ให้สวย อยู่ทรงได้อย่างยาวนาน อ่านบทความสุขภาพ อาหาร แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ท่องเที่ยว มีอัปเดตทุกวันที่เว็บไซต์ minebeauty