หมวดหมู่
minebeauty

เมนู

21 กรกฎาคม วันประมง 2565 ร่วมอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อการยังชีพ

21 กรกฎาคม วันประมง 2565 ร่วมอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อการยังชีพ

เมื่อพูดถึง การประมง หลายคนอาจจะนึกถึงการจับปลาและสัตว์น้ำเพื่อการยังชีพหรือจำหน่าย ซึ่งในแต่ละวันจะมีการทำประมงในจังหวัดต่าง ๆ ที่ติดกับทะเลและแม่น้ำ มีทั้งแบบถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย รวมไปถึงการเพาะปลูกน้ำในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไว้ เพราะการปลูกในน้ำจืดหรือน้ำกร่อนในทะเล ฟาร์มกุ้ง ฟาร์มหอย ฟาร์มปลา หรือ ฟาร์มหอยมุก ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เราสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นั่นเอง และถ้าหากมีการพูดถึงวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประมง คงต้องยกให้กับ วันประมง หรือ วันที่ 21 กรกฎาคม ของทุก ๆ ปี ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่คนไทยควรให้ความสำคัญเช่นกัน และสำหรับ วันประมง 2565 ที่จะถึงนี้ จะมีรายละเอียดและความสำคัญอย่างไรบ้างนั้น วันนี้ เว็บผู้หญิง minebeauty ได้รวบรวมข้อมูลมาไว้ให้แล้ว ดังต่อไปนี้ค่ะ

วันประมงในประเทศไทย

ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นโครงการในการบำรุงพันธุ์ปลาในแบบประชาอาสา สามารถทำการสนับสนุนวัตถุประสงค์ของวันประมงแห่งชาติ ซึ่งทางกรมประมงได้มีการประสานงานกับทางกองทัพเรือ และมีความเห็นรวมกันว่า ให้วันที่ 13 เมษายน  เป็นวันสงกรานต์ ต่อมาก็ให้เปลี่ยนเป็นวันที่ 21 กรกฎาคม เป็นวันหยุดปฏิบัติภารกิจประจำวัน โดยงดการทำประมงหนึ่งวัน

สำหรับวันประมง 2565 จะตรงกับวันที่ 21 กรกฎาคม ทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนในการทำอาชีพประมงและเป็นของที่ระลึก สร้างขวัญกำลังใจให้กับคนที่ประกอบอาชีพชาวประมงไทย

ประวัติวันประมงแห่งชาติ

เป็นการสนับสนุนในการทำอาชีพประมงและเป็นที่ระลึก เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวประมงไทย จึงได้จัดวันสำคัญขึ้นตรงกับวันที่ 21 กรกฎาคม ทุก ๆ ปี โดยในวันประมง แห่งชาติที่มาจากสหกรณ์ประมงจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการทำหนังสือถึงนายก เพื่อเสนอรัฐบาลกำหนดวันประมงแห่งชาติขึ้น เพื่อให้กำลังใจและอาสาปกป้องประเทศทางทะเลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2525

กรมประมงได้มีการพิจารณาว่า อาชีพการประมงทางทะเล ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีไลฟ์สไตล์ความเสี่ยงสูง แต่ก็สามารถทำรายได้ให้กับประเทศปีละมาก ๆ อีกทั้งยังต้องเสี่ยงภัยอันตราย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ช่วยแจ้งข่าวสารทางทะเลที่อาจจะเป็นภัยอันตรายต่อประเทศได้ จึงได้มีการจัดให้มีวันสำคัญขึ้นมา คือ วันประมงแห่งชาตินั่นเอง โดยก่อนหน้านี้ได้มีการพิจารณาร่วมกันในระหว่างกรมประมง ราชบัณฑิตยสถานและกรมศิลปากร ได้พิจารณาเหมาะสม โดยรับรองมอบจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมายต่อจากทางสำนักงานเลขาธิการนายรัฐมนตรี เพื่อเป็นการรำลึกถึงและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกอบอาชีพ

ต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงวันประมงแห่งชาติ จากเดิมวันที่ 13 เมษายน ทุก ๆ ปี ก็เปลี่ยนมาเป็น 21 กันยายน ตามที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอไป เพราะปัจจุบันนี้ตามสภาพภูมิอากาศของประเทศได้รวมในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่แล้งมาก แหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณน้ำน้อย สภาพอากาศที่ร้อนทำให้พันธุ์สัตว์น้ำในกรมประมงเตรียมมาให้ประชาชนปล่อยในช่วงวันที่ 13 เมษายน  ซึ่งอัตราการตายสูง ประกอบในช่วงวันที่ 13-15 เมษายนทุก ๆ ปี จะตรงกับเทศกาลวันสงกรานต์ และวันหยุดราชการนั่นเอง

กิจกรรมวันประมง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการดำเนินการจัดงานวันประมงแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2527 จนมาถึงในปัจจุบันนี้ ก็คือ วันประมง 2565 ได้มีการจัดงานระดับประเทศ เช่น

1. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

เนื่องจากในวันประมง จะมีการจัดกิจกรรมการประมง โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ เช่น กรมประมง กิจกรรมที่สำคัญอย่างเช่น การปล่อยพันธุ์ปลาหายากหรือขยายพันธุ์ได้ยากลงสู่ทางแหล่งแม่น้ำ และวันนี้ก็ยังเป็นที่รู้กันว่า จะมีการหยุดทำประมง หยุดหาปลา และส่งเสริมให้ปล่อยปลาในแหล่งน้ำ รวมไปถึงในทะเล เพื่อเป็นการชดเชยในการทำประมงมาตลอดทั้งปี

2. จัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ

มีการจัดนิทรรศการความรู้ทางด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมีการจำหน่ายอาหารแปรรูป

3. กิจกรรมวาดรูป

การประกวดวาดภาพ ประกวดคำขวัญ เรียงความ รวมไปถึงการแข่งขันต่าง ๆ ที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักสัตว์ประมงกันมากยิ่งขึ้น และการอนุรักษ์สัตว์น้ำนั่นเอง

4. ทำบุญตักบาตร

ชาวประมงจะมีการทำบุญตักบาตร ปล่อยปลา ปล่อยนก เพื่อเป็นสิริมงคล หลังจากที่ได้ทำการประมงมาตลอดทั้งปี เมื่อถึงวันประมงแห่งชาติจะมีการหยุดหาปลาและจับสัตว์หนึ่งวัน ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีจัดกิจกรรมแตกต่างกันออกไป

สำหรับ วันประมง 2565 ก็ยังคงมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญ เฉกเช่นเดียวกันกับ วันประมง ในทุก ๆ ปีที่ผ่านมา เพราะเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างมากในการอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อการยังชีพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันที่ประชาชนต่างก็ให้ความสำคัญมาอย่างยาวนาน ทำให้ได้มีการจัดงานขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงนั่นเอง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความน่าสนใจ

ชุดเดรส เป็นเสื้อผ้าที่ผู้หญิงหรือเด็กหญิงมักสวมใส่ ซึ่งเป็นเสื้อผ้าชิ้นเดียวที่มีกระโปรงยาวเท่าใดก็ได้ และสามารถเป็นทางการหรือลำลองก็ได้

เลเซอร์รักแร้ คือ การกำจัดขนบริเวณรักแร้ผ่านการยิงพลังงานเลเซอร์เพื่อทำลายรากขน ชะลอการเกิดขนรักแร้เส้นใหม่

หลายคนจะชอบพูดว่าอันนี้กินไม่ได้นะ กินแล้วจะไม่ดี อันนู้นก็กินไม่ได้ ถ้ากินแล้วจะปวดท้อง ทำให้บางคนอาจจะไม่กล้าที่จะทานอาหารบางอย่าง

ว่านหางจระเข้ เป็นต้นพืชที่มีเนื้ออิ่มอวบ ลักษณะพิเศษของว่านหางจระเข้ก็คือ มีใบแหลมคล้ายกับเข็ม เนื้อหนา และเนื้อในมีน้ำเมือกเหนียว

รีจูรัน คือ การฟื้นฟูผิวด้วยพอลินิวคลีโอไทด์ ที่เป็นชิ้นส่วน DNA จากปลาแซลมอน เพื่อช่วยซ่อมแซมผิวในระดับลึก