หมวดหมู่
minebeauty

เมนู

21 กรกฎาคม วันประมง 2565 ร่วมอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อการยังชีพ

21 กรกฎาคม วันประมง 2565 ร่วมอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อการยังชีพ

เมื่อพูดถึง การประมง หลายคนอาจจะนึกถึงการจับปลาและสัตว์น้ำเพื่อการยังชีพหรือจำหน่าย ซึ่งในแต่ละวันจะมีการทำประมงในจังหวัดต่าง ๆ ที่ติดกับทะเลและแม่น้ำ มีทั้งแบบถูกกฎหมายและไม่ถูกกฎหมาย รวมไปถึงการเพาะปลูกน้ำในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมไว้ เพราะการปลูกในน้ำจืดหรือน้ำกร่อนในทะเล ฟาร์มกุ้ง ฟาร์มหอย ฟาร์มปลา หรือ ฟาร์มหอยมุก ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เราสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้นั่นเอง และถ้าหากมีการพูดถึงวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประมง คงต้องยกให้กับ วันประมง หรือ วันที่ 21 กรกฎาคม ของทุก ๆ ปี ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่คนไทยควรให้ความสำคัญเช่นกัน และสำหรับ วันประมง 2565 ที่จะถึงนี้ จะมีรายละเอียดและความสำคัญอย่างไรบ้างนั้น วันนี้ เว็บผู้หญิง minebeauty ได้รวบรวมข้อมูลมาไว้ให้แล้ว ดังต่อไปนี้ค่ะ

วันประมงในประเทศไทย

ทางรัฐบาลได้เล็งเห็นโครงการในการบำรุงพันธุ์ปลาในแบบประชาอาสา สามารถทำการสนับสนุนวัตถุประสงค์ของวันประมงแห่งชาติ ซึ่งทางกรมประมงได้มีการประสานงานกับทางกองทัพเรือ และมีความเห็นรวมกันว่า ให้วันที่ 13 เมษายน  เป็นวันสงกรานต์ ต่อมาก็ให้เปลี่ยนเป็นวันที่ 21 กรกฎาคม เป็นวันหยุดปฏิบัติภารกิจประจำวัน โดยงดการทำประมงหนึ่งวัน

สำหรับวันประมง 2565 จะตรงกับวันที่ 21 กรกฎาคม ทุก ๆ ปี เพื่อเป็นการสนับสนุนในการทำอาชีพประมงและเป็นของที่ระลึก สร้างขวัญกำลังใจให้กับคนที่ประกอบอาชีพชาวประมงไทย

ประวัติวันประมงแห่งชาติ

เป็นการสนับสนุนในการทำอาชีพประมงและเป็นที่ระลึก เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวประมงไทย จึงได้จัดวันสำคัญขึ้นตรงกับวันที่ 21 กรกฎาคม ทุก ๆ ปี โดยในวันประมง แห่งชาติที่มาจากสหกรณ์ประมงจังหวัดสมุทรสาคร ได้มีการทำหนังสือถึงนายก เพื่อเสนอรัฐบาลกำหนดวันประมงแห่งชาติขึ้น เพื่อให้กำลังใจและอาสาปกป้องประเทศทางทะเลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2525

กรมประมงได้มีการพิจารณาว่า อาชีพการประมงทางทะเล ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มีไลฟ์สไตล์ความเสี่ยงสูง แต่ก็สามารถทำรายได้ให้กับประเทศปีละมาก ๆ อีกทั้งยังต้องเสี่ยงภัยอันตราย นอกจากนี้ยังทำหน้าที่ช่วยแจ้งข่าวสารทางทะเลที่อาจจะเป็นภัยอันตรายต่อประเทศได้ จึงได้มีการจัดให้มีวันสำคัญขึ้นมา คือ วันประมงแห่งชาตินั่นเอง โดยก่อนหน้านี้ได้มีการพิจารณาร่วมกันในระหว่างกรมประมง ราชบัณฑิตยสถานและกรมศิลปากร ได้พิจารณาเหมาะสม โดยรับรองมอบจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมายต่อจากทางสำนักงานเลขาธิการนายรัฐมนตรี เพื่อเป็นการรำลึกถึงและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประกอบอาชีพ

ต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงวันประมงแห่งชาติ จากเดิมวันที่ 13 เมษายน ทุก ๆ ปี ก็เปลี่ยนมาเป็น 21 กันยายน ตามที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอไป เพราะปัจจุบันนี้ตามสภาพภูมิอากาศของประเทศได้รวมในช่วงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่แล้งมาก แหล่งน้ำธรรมชาติมีปริมาณน้ำน้อย สภาพอากาศที่ร้อนทำให้พันธุ์สัตว์น้ำในกรมประมงเตรียมมาให้ประชาชนปล่อยในช่วงวันที่ 13 เมษายน  ซึ่งอัตราการตายสูง ประกอบในช่วงวันที่ 13-15 เมษายนทุก ๆ ปี จะตรงกับเทศกาลวันสงกรานต์ และวันหยุดราชการนั่นเอง

กิจกรรมวันประมง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการดำเนินการจัดงานวันประมงแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2527 จนมาถึงในปัจจุบันนี้ ก็คือ วันประมง 2565 ได้มีการจัดงานระดับประเทศ เช่น

1. ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

เนื่องจากในวันประมง จะมีการจัดกิจกรรมการประมง โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านนี้ เช่น กรมประมง กิจกรรมที่สำคัญอย่างเช่น การปล่อยพันธุ์ปลาหายากหรือขยายพันธุ์ได้ยากลงสู่ทางแหล่งแม่น้ำ และวันนี้ก็ยังเป็นที่รู้กันว่า จะมีการหยุดทำประมง หยุดหาปลา และส่งเสริมให้ปล่อยปลาในแหล่งน้ำ รวมไปถึงในทะเล เพื่อเป็นการชดเชยในการทำประมงมาตลอดทั้งปี

2. จัดนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ

มีการจัดนิทรรศการความรู้ทางด้านการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และมีการจำหน่ายอาหารแปรรูป

3. กิจกรรมวาดรูป

การประกวดวาดภาพ ประกวดคำขวัญ เรียงความ รวมไปถึงการแข่งขันต่าง ๆ ที่จะทำให้เด็ก ๆ ได้รู้จักสัตว์ประมงกันมากยิ่งขึ้น และการอนุรักษ์สัตว์น้ำนั่นเอง

4. ทำบุญตักบาตร

ชาวประมงจะมีการทำบุญตักบาตร ปล่อยปลา ปล่อยนก เพื่อเป็นสิริมงคล หลังจากที่ได้ทำการประมงมาตลอดทั้งปี เมื่อถึงวันประมงแห่งชาติจะมีการหยุดหาปลาและจับสัตว์หนึ่งวัน ซึ่งแต่ละพื้นที่จะมีจัดกิจกรรมแตกต่างกันออกไป

สำหรับ วันประมง 2565 ก็ยังคงมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่สำคัญ เฉกเช่นเดียวกันกับ วันประมง ในทุก ๆ ปีที่ผ่านมา เพราะเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างมากในการอนุรักษ์สัตว์น้ำเพื่อการยังชีพ ซึ่งถือได้ว่าเป็นวันที่ประชาชนต่างก็ให้ความสำคัญมาอย่างยาวนาน ทำให้ได้มีการจัดงานขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงนั่นเอง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทความน่าสนใจ

โอมิครอน กับ ภูมิแพ้อากาศ แตกต่างกันอย่างไรบ้าง รีบเช็คเลย! ติดตามอ่านบทความดี ๆ ได้อีกมากมายที่เว็บไซต์ minebeauty เว็บผู้หญิงสำหรับผู้หญิงทุกคน

“วันสันติภาพไทย” 16 สิงหาคม วันที่คนไทยควรตระหนักถึง ร่วมเชิดชูวีรบุรุษของไทย ติดตามอ่านบทความไลฟ์สไตล์ผู้หญิงได้ครบครันที่เว็บไซต์ minebeauty

แป้งฝุ่นหรือ Loose Powder แบ่งแยกออกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ วันนี้ เว็บผู้หญิง minebeauty เลยจะพาทุกคนมาดู รีวิว แป้งฝุ่นลดสิว ทั้ง 10 ยี่ห้อกัน

สมาร์ตวอช หรือ นาฬิกาอัจฉริยะ คือ นาฬิกาข้อมือที่เป็นมากกว่าบอกเวลา มาพร้อมฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้หลากหลาย วันเราเลยจะพามาดู 10 นาฬิกา smart watch กัน

คำถามจิตวิทยา ทำนายทายนิสัย ค้นหาด้านมืดของคุณ จากกรณีเรือล่ม! อ่านบทความดูดวง สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ผู้หญิง ท่องเที่ยว และอื่น ๆ ได้ฟรีทุกวันที่ minebeauty