หมวดหมู่
minebeauty

เมนู

9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เชิญชวนร่วมกันต่อต้านการทุจริต

9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เชิญชวนร่วมกันต่อต้านการทุจริต

วันสำคัญวันที่ 9 ธันวาคมทุก ๆ ปี เป็น วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ได้มีการกำเนิดขึ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่สามัชชาสหประชาชาติ ได้ลงมติเห็นชอบสัญญาสหประชาชาติด้วยการต่อต้านการทุจริต 2003 อย่างเป็นเอกฉันท์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2546 หลังจากประเทศภาคีสมาชิก UN 191 รวมไปถึงประเทศไทยได้มีการเข้าร่วมลงนามในวันที่ 9-11 ธันวาคม 2546 ทางประเทศแม็กซิโกจึงได้มีการประกาศวันที่ 9 ธันวาคมให้เป็น   วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2565  สำหรับรัฐบาลไทยได้เข้าร่วมกับทาง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน กำหนดจัด วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ตรงกับวันใดของทุกปี นับได้ว่าเป็นมิติใหม่สร้างเจตจำนงเรื่องการเมืองของรัฐบาลในปัจจุบันนี้ที่มีความสำคัญในการแก้ไขปัญหา โดยในวันนี้ minebeauty มีข้อมูลเกี่ยวกับวันสำคัญวันนี้มาให้ทุกท่านได้เรียนรู้เพิ่มเติมกันด้วยค่ะ

วัตถุประสงค์ของ วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

การก่อตั้งวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลที่มีวัตถุประสงค์ในการตระหนักเรื่องการทุจริตส่งผลกระทบต่อความมั่นคงรัฐ เป็นตัวถ่วงในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ และยังทำลายรากฐานประชาธิปไตย และตระหนักบทบาทอนุสัญญาสหประชาชาติด้วยการต่อต้านการทุจริตการป้องกันและการต่อสู้

กิจกรรมของวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

ในการรณรงค์การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2565 ในภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนกับเรื่องการทุกจริตโดยเน้น เวลาที่คนไทยต้องลุกขึ้นมาปกป้องสิทธิของตัวเองและประเทศชาติ ไม่ทนต่อเรื่องการทุจริต และมีจิตสำนึกถูกต้อง ยึดมั่นใจเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความพึ่งพอใจ พร้อมกับการทำหน้าที่การตรวจสอบและเฝ้าระวังเรื่องการทุจริต เพื่อให้ประเทศไทยโปรงใสและเป็นที่ยอมรับทางด้านสะกล

คอรัปชัน คืออะไร

คอรัปชัน คือ การทุจริตหรืออาศัยตำแหน่งในหน้าที่การงานเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง การเห็นแก่ญาติพี่น้อง ติดสินบน หรือการใช้ระบบอุปถัมภ์ และเรื่องความเป็นธรรมอื่น ๆ

คอรัปชัน หมายถึง เป็นความผิดที่ระบุไว้ในทางกฎหมายอาญา เช่น ทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ ความผิดเกี่ยวกับความยุติธรรมและผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ยุติธรรม พูดง่าย ๆ เลยว่า คือ กระทำเพื่อเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายสำหรับตัวเองและบุคคลอื่น ๆ เช่น การใช้อำนาจและตำแหน่งมิชอบ การเบียดเบียนทรัพย์ทางราชการ และการบอกว่าจะให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์แก่พนักงาน        

คอร์รัปชันในระบบของราชการ

อาจจะมีคำถามว่า มาตรการในการป้องกันปราบปรามการทุจริต และพฤติกรรมไม่ชอบในระบบราชการ รัฐบาลเพิ่งได้มีการประกาศให้วันที่ 27 มีนาคม ทำไมถึงต้องใช้คำลงท้ายว่า ระบบราชการ    ซึ่งจากเดิมที่มักจะใช้คำว่าการทุจริต และมีพฤติมิชอบภาครัฐหรือทางหน่วยราชการที่มีความหมายกว้าง ๆ     

การทุจริตในระบบราชการ น่าจะตรงกับคำที่เรียกว่า Bureaucratic Corruption หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า คอร์รัปชันระบบราชการ นั่นหมายถึง การคอรัปชันข้าราชการที่ต้องอาศัยตำแหน่ง และอำนาจในหน้าที่ตามหลักกฎหมาย หรือนโยบายที่ได้มอบมายกับทางผู้บังคับบัญชา อาจจะลงมือคนเดียว หรือทำเป็นกลุ่มจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ส่วนรูปแบบคอร์รัปชัน จะเกิดการโกงเงินงบประมาณ ค่าใช้จ่าย และค่าดำเนินการ ยักยอกเอาทรัพย์สินเอาเงินทองจากของรัฐมาใช้อำนาจหน้าที่มาเรียกผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ๆ ทำให้ในปัจจุบันนี้ได้จัด วันคอรัปชันสากล ขึ้นมาให้ประชาชนช่วยกันป้องกัน

สาเหตุในการคอรัปชั่น

  1. สังคมส่วนใหญ่นับถือได้ว่ามีความร่ำรวย เป็นแรงจูงใจในการแสวงหาเงิน
  2. ระบบควบคุมและการตรวจสอบที่ขาดเรื่องประสิทธิภาพ
  3. ค่านิยมในแบบนิยมพวกพ้อและญาติ ความสัมพันธ์ที่ได้ผลประโยชน์              

ดังนั้นในการเลือกใช้คำพูดต่าง ๆ จึงมีข้อดีในการช่วยให้เห็นความแตกต่างระหว่างเกี่ยวกับคอร์รัปชันประเภทที่กระทำโดยเกิดจากข้าราชการหรือทางเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกประเภทหนึ่งที่จะมีนักการเมืองเป็นผู้สั่งการแทน  ทำให้มีการจัดวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันที่ 9ธันวาคม เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่ง ที่คนไทยควรคำนึงถึงและควรมีไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่ไม่ควรมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันโดยตรง โดย วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 2565 ในปีนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อให้ตระหนักหากใครยังไม่รู้ว่าวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ตรงกับวันใดของทุกปี เราก็มีคำตอบมาให้กับคุณแล้ว

 

บทความน่าสนใจ

นวดอโรม่า (Aroma Massage) คือ ศาสตร์การนวดอีกแขนงหนึ่งที่มุ่งเน้นการใช้น้ำมันหอมระเหย เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญประกอบการนวด

โรคซึมเศร้า เป็นอาการผิดปกติของอารมณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมเศร้าหมองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แฮม เป็นชิ้นเนื้อสัตว์จากต้นขาหลังของสัตว์บางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุกร แฮมส่วนใหญ่ผ่านการถนอมอาหารและสามารถรับประทานได้ทั้งแบบสุกและดิบ

อาร์ติโชค เป็นพืชเมืองหนาว มีถิ่นกำเนิดในยุโรปเขตเมดิเตอร์เรเนียน มีสรรพคุณทางยา สามารถบริโภคสดหรือปรุงเป็นอาหาร

ชุดเดรส เป็นเสื้อผ้าที่ผู้หญิงหรือเด็กหญิงมักสวมใส่ ซึ่งเป็นเสื้อผ้าชิ้นเดียวที่มีกระโปรงยาวเท่าใดก็ได้ และสามารถเป็นทางการหรือลำลองก็ได้