หมวดหมู่
minebeauty

เมนู

เที่ยวในวันสบายๆ กับ 9 สวนสาธารณะในกรุงเทพ ที่ทั้งสวยและผ่อนคลาย

เที่ยวในวันสบายๆ กับ 9 สวนสาธารณะในกรุงเทพ ที่ทั้งสวยและผ่อนคลาย

สวนสาธารณะ เป็นสถานที่ที่จัดไว้สำหรับผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนหรือในเมืองที่แออัด ได้ใช้เป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจคลายร้อนของอากาศและความเครียดของอารมณ์ โดยผู้รับผิดชอบในการดูแล สวนสาธารณะจะจัดการตบแต่งสถานที่ให้งดงามด้วยไม้ยืนต้นที่ให้ร่มเงา สนามหญ้า ไม้ดอกไม้ประดับ ทางเดินเท้าสำหรับเดินเล่น บ่อน้ำหรือสระน้ำตบแต่งด้วยบัวหลากหลายชนิดหรือน้ำพุ รวมถึงสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นสำหรับเด็กนานาชนิด วันนี้เราเลยจะพาทุกคนมาดู สวนสาธารณะในกรุงเทพ สวยๆทั้ง 9 ที่กัน

สวนสาธารณะในกรุงเทพ

9 สวนสาธารณะในกรุงเทพ

  1. สวนหลวง ร.9 เป็นสถานที่ ท่องเที่ยว หรือสวนสาธารณะระดับเมืองและสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร บริเวณเฉลิมพระเกียรติ ประกอบด้วยหอรัชมงคล และอุทยานมหาราช ภายในหอรัชมงคลจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และเครื่องใช้ส่วนพระองค์ สวนพฤกษศาสตร์ เป็นวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดสร้างสวนหลวง ร.9 แห่งนี้ เนื้อที่รวม 150 ไร่ มีการจัดพันธุ์ไม้หลักอนุกรมวิธานและนิเวศวิทยา และยังเป็นที่รวบรวมไม้พันธุ์ต่างๆ ของไทย รวมทั้งไม้ที่หายาก และสมุนไพรต่างๆ พร้อมทั้งสวนนานาชาติ เช่น สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี ญี่ปุ่น และอังกฤษ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันจันทร์-เสาร์
  2. สวนลุมพินี หรือที่นิยมเรียกสั้น ๆ ว่า สวนลุม เป็นสวนสาธารณะระดับย่าน และถือเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ภายในสวนมีพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 สร้างในปี 2485 เพื่อระลึกถึงมหากรุณาธิคุณขององค์ผู้ให้กำเนิดสวนลุมพินี ลานเพื่อกิจกรรมนันทนาการที่ออกแบบเพื่อคนพิการโดยเฉพาะ เช่น มีทางลาดแทนขั้นบันได สนามเด็กเล่นชนิดพิเศษ ที่จอดรถคนพิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนด้อยโอกาสครบครัน และจักรยานน้ำและเรือพาย เป็นจุดบริการของเอกชน อยู่รอบเกาะลอย รวมไปถึงดนตรีในสวน มีการจัดแสดงดนตรีไทยและสากล เช่น การบรรเลงเพลงจากวง
  3. สวนวชิรเบญจทัศ หรือ สวนรถไฟ เป็น สวนสาธารณะในกรุงเทพ ภายในสวนมีเลนสำหรับจักรยานโดยเฉพาะ รอบ ๆ สวน สำหรับผู้ที่นิยมขี่จักรยาน ซึ่งทางสวนฯมีบริการให้เช่าจักรยานสำหรับขี่ มีจักรยานให้เลือกขี่หลายแบบ อัตราค่าบริการคันละ 20–60 บาท และคืนจักรยานภายในวันที่ยืม โดยไม่จำกัดเวลา และมีอุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ เป็นอาคารที่จัดแสดงและเพาะเลี้ยงผีเสื้อและแมลงชนิดต่าง ๆ ขนาดเนื้อที่ 6 ไร่ โดยจัดภูมิทัศน์แบบธรรมชาติ ประกอบด้วยพรรณไม้ต่าง ๆ บ่อน้ำ ลำธาร น้ำตกเล็ก ๆ รวมทั้งพืชพรรณที่เป็นอาหารของผีเสื้อ ภายในตัวอาคารจัดเป็นนิทรรศการแสดงเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับผีเสื้อ และด้านข้างจัดเป็นกรงจัดแสดงผีเสื้อมีชีวิตขนาด 1,168 ตารางเมตร เปิดให้เข้าชมโดยไม่เสียค่าเข้าชม ทุกวันอังคาร–วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 8.30–16.30 น. ปิดวันจันทร์
  4. สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นสวนสาธารณะระดับย่าน สำหรับใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน และเป็นสถานที่รวบรวมอนุรักษ์พันธุ์ไม้ให้เป็น สวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์ ตลอดจนส่งเสริมวิชาการในการศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และปลูกฝัง ทัศนคติในการอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าของธรรมชาติแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
  5. สวนรมณีนาถ หรือที่นิยมเรียกกันติดปากว่า คุกเก่า เป็นสวนชุมชนที่จัดสร้างขึ้นใหม่ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา  จุดดึงดูดคือประติมากรรมสังข์สัมฤทธิ์ ตั้งอยู่กลางสระน้ำพุเฉลิมพระเกียรติ โดยอยู่บนตำแหน่งที่สูงที่สุดของสวน สังข์และพานหล่อด้วยโลหะทำผิวสัมฤทธิ์ ภายในบรรจุแผ่นยันต์มหาโสฬสมงคลและสังข์องค์จริง ออกแบบส่งน้ำในสระไหลจากปากสังข์ลงสู่สระ ปากสังข์หันสู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
  6. สวนหลวงพระราม 8 สวนหลวงพระราม 8 เป็น สวนในกรุงเทพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา สวนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศและทิวทัศน์งดงาม สามารถมองเห็นสิ่งก่อสร้างสำคัญทางประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามได้หลายแห่ง เช่น ป้อมพระสุเมรุ, วังบางขุนพรหม และสะพานพระปิ่นเกล้า ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังประกอบด้วยพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) ที่ทางกรุงเทพมหานครจัดสร้างร่วมกับกรมศิลปากร สูงขนาด 3 เท่าของพระองค์จริง คือ ประมาณ 5.4 เมตร พระอิริยาบถทรงยืน ประดิษฐานบนแท่นที่ความสูงระดับเดียวกันกับราวสะพาน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สวนแห่งนี้ด้วย
  7. สวนเสรีไทย หรือชื่อเดิมว่า สวนน้ำบึงกุ่ม เป็น สวนสาธารณะในกรุงเทพ ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านสหกรณ์ ซอยเสรีไทย 57 ถนนเสรีไทย เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 350 ไร่ มีจุดที่น่าสนใจหลายแห่ง ได้แก่ อาคารเสรีไทยอนุสรณ์ ภายในมีพิพิธภัณฑ์เสรีไทยอนุสรณ์, ห้องสมุดประชาชน, ห้องสมุดสำหรับเด็กและเยาวชน และพิพิธภัณฑ์บึงกุ่ม และสวนน้ำ เป็นเอกลักษณ์ของสวนเสรีไทย ประกอบด้วยพรรณไม้ชายน้ำประดับตามขอบบึง, น้ำตก และม่านน้ำพุกลางสระ
  8. สวนจตุจักร เป็น สวนสาธารณะ ในกรุงเทพ สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจทางตอนเหนือของกรุงเทพฯ ในความดูแลของกรุงเทพมหานคร ลักษณะเด่นและจุดที่น่าสนใจ คือ อนุสรณ์เป็นประจักษ์พยานตั้งแต่เมื่อครั้งแรกสร้างเป็นสัญลักษณ์ของสวนสาธารณะ ได้แก่ หอนาฬิกา นาฬิกาดอกไม้ ประติมากรรมอาเซียน 6 ประเทศ นอกจากนี้แล้วในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ซึ่งตรงกับช่วงฤดูร้อนในแต่ละปี บริเวณริมถนนพหลโยธินตรงช่วงด้านข้างของสวนจตุจักร รวมไปถึงสวนวชิรเบญจทัศ หรือสวนรถไฟที่อยู่ใกล้เคียง จะเป็นช่วงที่ดอกชมพูพันธุ์ทิพย์บานสะพรั่ง และร่วงหล่นลงพื้นเป็นสีชมพูตัดกับสีเขียวของพื้นหญ้า ก่อให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง
  9. สวนธนบุรีรมย์  เป็น สวนสาธารณะ ในกรุงเทพ รู้จักกันแพร่หลายในชื่อสวนธน (สวนธน) เป็นสวนสาธารณะแห่งแรกในธนบุรีกรุงเทพมหานครประเทศไทย สวนสาธารณะมีพื้นที่สาธารณะ ต้นไม้ และสนามเด็กเล่นที่หายาก มีเนื้อที่ทั้งหมด 63 ไร่ ในสวนสาธารณะ มีฟิตเนสไว้สำหรับผู้เข้าชมสวนสาธารณะเพื่อใช้อย่างอิสระ ในตอนเช้าผู้คนจะมารวมตัวกันเพื่อเต้นแอโรบิก โยคะ และไทเก็ก ไม่เพียงเท่านั้นยังมีเลนสำหรับวิ่งออกกำลังกาย นอกจากนี้ยังมีสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่สำหรับเด็กๆ สวนสาธารณะมีศาลาทรงไทยสำหรับพักผ่อน

บทความน่าสนใจ

นวดอโรม่า (Aroma Massage) คือ ศาสตร์การนวดอีกแขนงหนึ่งที่มุ่งเน้นการใช้น้ำมันหอมระเหย เข้ามาเป็นเครื่องมือสำคัญประกอบการนวด

โรคซึมเศร้า เป็นอาการผิดปกติของอารมณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยทั้งด้านความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมเศร้าหมองที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แฮม เป็นชิ้นเนื้อสัตว์จากต้นขาหลังของสัตว์บางชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สุกร แฮมส่วนใหญ่ผ่านการถนอมอาหารและสามารถรับประทานได้ทั้งแบบสุกและดิบ

อาร์ติโชค เป็นพืชเมืองหนาว มีถิ่นกำเนิดในยุโรปเขตเมดิเตอร์เรเนียน มีสรรพคุณทางยา สามารถบริโภคสดหรือปรุงเป็นอาหาร

ชุดเดรส เป็นเสื้อผ้าที่ผู้หญิงหรือเด็กหญิงมักสวมใส่ ซึ่งเป็นเสื้อผ้าชิ้นเดียวที่มีกระโปรงยาวเท่าใดก็ได้ และสามารถเป็นทางการหรือลำลองก็ได้