หมวดหมู่
minebeauty

เมนู

รู้จัก ข้อดีข้อเสียของการจัดฟัน ให้สวยงาม

รู้จัก ข้อดีข้อเสียของการจัดฟัน ให้สวยงาม

ความสวยงามไม่ได้ถูกจำกัดเพียงผิวเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการมีฟันที่เรียงตัวสวยงามด้วย ซึ่งโดยปกติแล้วฟันนั้นเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการเคี้ยว บดและตัด อาหาร ที่เข้าสู่ร่างกาย ให้มีชิ้นที่เล็กและละเอียดเพื่อช่วยให้กระเพาะอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ทุกคนจะมีลักษณะของฟันที่แตกต่างกันไป บางคนโชคดีมีฟันที่เรียงตัวกันสวยงาม แต่บางคนฟันมีปัญหา ทั้งฟันที่เกซ้อนกัน ฟันที่เรียงกันแต่ยื่นออกมา ซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถทำการแก้ไขได้ด้วยการจัดฟัน

สำหรับการจัดฟันนั้นเป็นสิ่งที่คนมีปัญหาเกี่ยวกับฟันสามารถทำได้ แต่จะต้องเป็นผู้ที่มีปัญหาฟันหน้าเกซ้อนทับกัน หรือฟันหน้ามีลักษณะยื่นออกมาจากเหงือกเท่านั้น หรือออาจจะมีปัญหาอื่น ๆ ที่ทำให้ต้องจัดฟันเช่นการประสบอุบัติเหตุที่ทำให้ฟันสามารถล้มไม่เรียงตัวกันดังเดิมได้ จะต้องเข้าสู่กระบวนการจัดฟัน แต่ไม่ว่าการจัดฟันจะมีปัญหาใดก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ทั้งสิ้น ซึ่งคนที่จะเริ่มจัดฟันจะต้องทำการศึกษา ข้อดีข้อเสียของการจัดฟัน ก่อนเพื่อจะได้รับประโยชน์จากการจัดฟันมากที่สุด

ข้อดีข้อเสียของการจัดฟัน ข้อดีของการจัดฟัน

สำหรับคนที่กำลังจะเริ่มจัดฟันของตนเองเพื่อแก้ไขปัญหา อาทิเช่นปัญหาฟันเกซ้อนทับกัน ทำให้ฟันไม่สวย และยังทำให้เสียบุคลิกภาพ เพราะฉะนั้นการจัดฟันจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ สำหรับการจัดฟันนั้นมี ข้อดีข้อเสียของการจัดฟัน ข้อดีจำนวนมาก คนที่กำลังจะเริ่มทำสามารถทำความเข้าใจก่อนการเริ่มตัดสินใจทำได้

1. เพื่อให้ฟันได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการจัดฟัน ข้อดีของการจัดฟัน เป็นวิธีการรักษาฟันในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาฟันไม่สบกัน ปัญหาฟันเกซ้อนทับกัน หรือปัญหาฟันยื่นมากว่าปกติ ก็ควรจะทำการจัดฟัน เพราะการจัดพันจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้แก่คุณได้ ถ้าหากเป็นคนที่มีปัญหาฟันไม่สบกันก็จะทำให้ฟันมีความเสมอกันและสามารถสบกันได้เพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถเคี้ยวอาหารได้ดีเพิ่มขึ้น คนที่มีปัญหาฟันเกซ้อนทับกันอาจจะต้องใช้เวลาในการจัดฟันสักระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้ฟันได้เรียงตัวกันและเลิกซ้อนทับกัน ซึ่งในกรณีนี้จะเป็นการรักษาที่ยากที่สุด ส่วนคนที่มีปัญหาฟันหน้ายื่นออกมามากกว่าปกติก็สามารถใช้วิธีการจัดฟันแบบนี้ได้เช่นเดียวกันก็จะทำให้ฟันเสมอกันได้

2. เพิ่มความสวยงามให้แก่คนที่จัดฟัน

สำหรับการจัดพันนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการเคี้ยวอาหารแล้ว ข้อดีของการจัดฟัน ยังสามารถเพิ่มความสวยให้แก่ผู้ที่จัดฟันได้ โดยเฉพาะรอยยิ้ม ซึ่งบางคนจะต้องใช้รอยยิ้มในการทำงาน อย่างเช่น พนักงานประชาสัมพันธ์ที่จะต้องทำการยิ้มแย้มเพื่อตอบรับข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ที่เข้ามาติดต่องาน เพื่อสร้างความประทับใจ เป็นต้น การมีฟันที่เรียงสวยงามจะทำให้เพิ่มความสวยงามให้แก่ใบหน้าของผู้ที่ทำการจัดฟันได้เพิ่มมากขึ้น

3. เพื่อเสริมบุคลิกภาพ

สำหรับการจัดฟันสามารถเสริมบุคลิกภาพ หรือปรับเปลี่ยนลักษณะของใบหน้าได้ เนื่องจากการจัดฟันจะต้องทำการดึงหรือรั้งฟันเพื่อให้ฟันนั้นเคลื่อนตัวและมาเรียงตัวกันอย่างสวยงาม จึงทำให้รูปหน้าของคนจัดฟันเกิดการเปลี่ยนแปลง จะสังเกตได้ว่าคนจัดฟันส่วนใหญ่จะมีการยิ้มหรือบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปทั้งสิ้น เมื่อมีฟันที่สวยงามจะทำให้เกิดความมั่นใจ minebeauty สามารถยิ้มได้อย่าสวยงามเพราะฟันที่เคยเป็นปัญหาถูกจัดเรียงให้สวยงาม 

4. เพื่อช่วยแก้ปัญหาช่องปาก

สำหรับการจัดฟันนั้นไม่ได้ช่วยเพียงแค่เรื่องความสวยงามเท่านั้น แต่ยังช่วยลดปัญหาฟันผุได้ เพราะเมื่อฟันเรียงตัวกันสวยงามเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้สามารถทำความสะอาดได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ไม่เหมือนกันตอนก่อนที่จะเริ่มจัดฟันโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาคือฟันเกซ้อนทับกัน ข้อดีข้อเสียของการจัดฟัน อาจจะทำให้การดูแลฟันรวมไปถึงการแปรงฟันนั้นไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง จึงทำให้เกิดฟันผุได้ง่าย เพราะฉะนั้นการจัดฟันจึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดฟันผุ และยังช่วยให้ฟันสะอาดไม่เป็นคราบหินปูนได้

5. เพื่อช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทาน

สำหรับการจัดฟันจะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้แก่คนจัดฟัน เนื่องจากการจะรับประทานอาหารแบบเดิมนั้นไม่สามารถทำได้แล้ว ข้อดีของการจัดฟัน โดยเฉพาะคนที่มีพฤตกรรมชอบรับประทานจุกจิกหรือชอบรับประทานอาหารที่แข็งจัดซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้อาจจะทำให้ฟันมีปัญหาได้ การจัดฟันจะช่วยลดพฤติกรรมเหล่านี้ การรับประทานจะเปลี่ยนไปจะต้องเลือกอาหารที่มีความอ่อนนุ่มไม่แข็งเกินไปเพื่อไม่ให้ตนเองต้องอ้าปากกว้างและอาจจะทำให้เจ็บฟันได้ 

6. เพื่อช่วยลดปัญหาของกลิ่นปาก 

สำหรับการจัดฟันสามารถช่วยลดกลิ่นปากได้ เพราะในช่องปากไม่เกิดการสะสมสิ่งสกปรกหรือสิ่งตกค้างไว้ที่ฟัน จึงทำให้ไม่มีกลิ่นปาก ซึ่งแตกต่างจากก่อนที่จะเริ่มจัดพัน เนื่องจากอาจจะทำความสะอาดได้ไม่เพียงพอ หรือทำความสะอาดไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดการสะสมสิ่งสกปรกและเชื้อแบคทีเรียจำนวนมาก จนทำให้เกิดกลิ่นปากได้

ข้อเสียของการจัดฟัน

ข้อดีข้อเสียของการจัดฟัน

สำหรับคนที่จะเริ่มจัดฟันนอกจากจะต้องศึกษาข้อดีแล้ว จะต้องทำการศึกษาข้อเสียด้วย เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

1. มีความเจ็บปวดมาก

สำหรับการจัดฟัน ข้อดีข้อเสียของการจัดฟัน คนที่จะเข้ารับการจัดฟันจะต้องใช้ความอดทนต่อความเจ็บปวดเป็นอย่างมาก เพราะจะต้องผ่านกระบวนหลายขั้นตอนจนกว่าฟันจะเรียงตัวต่อกัน ทั้งการถอนฟันเพื่อทำการเคลียร์ช่องปากให้มีความสะอาด รวมไปถึงการอุดฟัน ขูดหินปูน เมื่อทำการเคลียร์ช่องปากเรียบร้อยแล้วจะเริ่มทำการพิมพ์ฟัน และเริ่มทำการติดเหล็กหรืออุปกรณ์สำหรับใช้ในการทำฟันซึ่งใช้เวลาในการทำอย่างน้อย 2 ชั่วโมงหรืออาจจะนานถึง 4 ชั่วโมง นอกจากจะมีระยะเวลาในการติดเครื่องมือที่นานแล้ว ยังต้องใช้ความอดทนเวลาที่เจ็บปวดด้วย 

2. อาจจะพูดไม่ชัด

สำหรับการจัดฟันนั้นหลังจากที่ทำการจัดฟัน หรือขณะที่กำลังจัดฟันจะทำให้พูดไม่ชัด หรือการออกเสียงพยัญชนะบางตัวอาจจะไม่ชัดเจนเท่าเดิม ข้อเสียของการจัดฟัน เพราะเสียงที่ผ่านออกมาทางรูปปากนั้นอาจจะถูกเหล็กหรืออุปกรณ์กั้นเสียงเอาไว้ เพราะฉะนั้นคนที่ทำอาชีพทางด้านการสื่อสารหรือการพูดอาจจะต้องเลือกระยะเวลาในการจัดฟันให้มีความเหมาะสม เพราะการสื่อสารเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าหากพูดผิดหรืออกเสียงไม่ชัดอาจจะทำให้ความหมายเปลี่ยนไปได้ แม้ว่าการจัดฟันจะช่วยเสริมบุคลิกได้ก็ตาม

3. อาจจะทำให้ฟันอ่อนแอได้

สำหรับการจัดฟัน ข้อเสียของการจัดฟัน แม้จะเป็นวิธีการรักษาปัญหาเกี่ยวกับฟันทางการแพทย์ แต่ก็แก้ได้เฉพาะปัญหาฟันเกซ้อนทับกัน ฟันยื่นล้ำหน้า หรือฟันสบเท่านั้น ซึ่งการรักษาจะต้องใช้ระยะเวลานาน ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ฟันและรากฟันสั้นลง เป็นผลมาจากการดึงฟันให้สามารถเรียงตัวกันได้ เมื่อรากฟันสั้นลงอาจจะทำให้ฟันล้มได้หลังจากที่ทำการจัดฟันเรียบร้อยแล้วและเอาอุปกรณ์ในการจัดฟันออกจึงต้องทำการใส่รีเทนเนอร์เพื่อช่วยในการดัดฟันไว้ไม่ให้ล้ม นอกจากนี้ฟันยังอ่อนแอมากกว่าปกติการรับประทานอาหารที่เป็นของแข็งอาจจะทำให้ฟันผิดปกติได้

4. จะต้องใส่รีเทอเนอร์ตลอดเวลา

สำหรับการจัดฟัน เมื่อทำการถอดอุปกรณ์สำหรับจัดฟันออกเรียบร้อยแล้ว คนที่ทำการจัดฟันจะต้องใส่รีเทนเนอร์ตลอดเวลายกเว้นเวลาที่รับประทานอาหารหรือว่าแปรงฟันเพื่อทำความสะอาดเท่านั้น แต่สำหรับคนที่มีนิสัยชอบลืมของอาจจะลืม

รีเทนเนอร์ไว้ที่ร้านอาหารได้ ถ้าหากไม่ใส่อาจจะทำให้ฟันล้มหรือว่าเอียงได้ ซึ่งนับเป็นข้อเสียของการจัดฟันเป็นอย่างมาก

สำหรับคนที่จะเริ่มทำการจัดฟันสามารถศึกษา ข้อดีข้อเสียของการจัดฟัน ได้จากบทความนี้ และสามารถนำไปใช้เปรียบเทียบก่อนการจัดฟัน ถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดฟันเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับฟันเกซ้อนทับกัน ฟันไม่สบกันก็ควรจะจัดฟันแต่จะต้องพร้อมรับความเจ็บปวดเพราะการจัดไม่ได้มีความเจ็บที่ฟันเฉพาะตอนที่เคลียร์ช่องปากหรือติดอุปกรณ์เท่านั้น หลังจากที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้วหรือในระยะเวลาที่ต้องทำการใช้หนังยางดึงให้ตึงก็มีความเจ็บปวดเช่นเดียวกัน อีกทั้งหลังจากที่นำอุปกรณ์ออกจากฟันแล้วก็ต้องใส่รีเทนเนอร์ตลอดไปเพื่อไม่ให้ฟันล้ม

บทความน่าสนใจ

เฉลย! 5 พฤติกรรมทำร้ายผิว โดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัว รู้ก่อน ย่อม ดูแลสุขภาพผิว พรรณได้ก่อน ถ้าอยาก ดูแลผิว รักษาผิว พรรณ ทำตามนี้ได้เลย!

เผย! 4 เคล็ดลับความงามที่ได้จาก น้ำผึ้ง ผิวพรรณดีได้เพียงชั่วข้ามคืน อยากสวยอยากงามตั้งแต่หัวจรดเท้า ต้องรีบเช็คบทความนี้

4 วิธีออกกำลังกาย ที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างหนักในช่วงโควิด – 19 กำลังระบาดหนักเช่นนี้ จะมีการออกกำลังกายในรูปแบบไหนบ้างนั้น ถ้าอยากรู้ คลิกเลย!

คุณ ประโยชน์ของน้ำมันมะกอก ถือได้ว่ามีหลายประการด้วยกัน และมักจะส่งผลดีต่อสุขภาพในหลากหลายด้าน ถ้าคุณอยากรู้ว่ามีประโยชน์ในด้านไหนบ้าง คลิ๊กเลย!

ในส่วนของความเครียด ความกังวล หากมีมากจนเกินไป ย่อมเป็นสาเหตุผมร่วง จริงหรือไม่นั้น สำหรับท่านใดอยากรู้ ค้นหาคำตอบได้ที่บทความนี้เลยค่ะ